Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
  • Contact

Visitatie commissie Classis

Het classicale college voor de visitatie (CCV) heeft op grond van ordinantie 10-4 tot taak te bemiddelen in geval van moeilijkheden, in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen, en wel door het voeren van overleg, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en het aanbevelen van mediation. Het college kan – wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven of op verzoek van een kerkenraad – na overleg met de classispredikant een visitatie houden.

 

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)