Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
  • Contact

Synode besluit: van 75 classes, naar 11 classes.

Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. En iedere classis krijgt een classis-predikant. Dat heeft de generale synode op vrijdag 22 september 2017 besloten.

 

Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’ van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerk 2025 is ingezet als een geestelijk proces van vernieuwing om overal binnen de Protestantse Kerk (meer) toe te komen aan de kern van kerkzijn. Dit proces is al in 2014 ingezet. Om ruimte te maken voor dit geestelijke proces heeft de generale synode toen besloten dat een herziene inrichting van de Protestantse Kerk in Nederland nodig is.

Nadat de synode zich op 18 november 2016 voor het eerst uitsprak over een andere inrichting van de classes, zijn de eerste teksten toegestuurd aan de classes om ze in overweging te nemen (in kerkelijk jargon: considereren). Op basis van deze overwegingen zijn er diverse wijzigingen in de eerste versie van de tekst aangebracht. De tweede versie van deze tekst is tijdens de vergadering van de generale op 22 september 2017 besproken.

Er is door de synodeleden uitgebreid over deze versie van de kerkorde voorstellen gediscussieerd. Het was een discussie op detailniveau, want over het algemeen waren de synodeleden het eens met de ingezette koers om het aantal classes te verminderen van 75 naar elf en het instellen van een classis-predikant.

Scriba René de Reuver realiseert zich goed dat vergaderen over kerkorde voorstellen het risico in zich heeft dat ‘Kerk 2025 kan lijken op reorganisatie en management’. De Reuver geeft aan dat het 'goed is om van dit gevaar bewust te zijn, maar dat de besluiten van vandaag geen doel op zich zijn, maar een middel om ruimte te scheppen voor inhoud. Om kerk te kunnen zijn in deze tijd en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen'.