Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
  • Contact

Bijdragenadvies Gelderland 2021

Geachte diakenen, De Classicale Commissie Bijdragenadvies classis Veluwe en Gelderland Zuid & Oost heeft de bijdragenadvieslijst geactualiseerd voor 2021 .

Mocht u instanties kennen die mogelijk in aanmerking komen voor plaatsing, dan kunt u de aanvraagformulieren aanvragen bij administratief medewerker Back Office Kerk & Werk/FRIS, Dieuwke Jonker-van der Schaaf.

Door de Classicale Commissie Bijdragenadvies classis Veluwe en Gelderland Zuid & Oost wordt als criterium gehanteerd dat het moet gaan om bovenplaatselijke instellingen. Het is niet van toepassing op bijvoorbeeld voedselbanken en hospices. Ook instanties, die met overheidsgelden worden gefinancierd, zoals AWBZ-instellingen, komen niet in aanmerking.

Bijdragen advies 2021